Kancelaria

Maciej Baranowski – radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Kt 2188, uzyskał stopień magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, złożył egzamin radcowski w 2003 r. Radca Prawny Maciej Baranowski posiada również licencję syndyka i prowadzi liczne postępowania upadłościowe.

Kancelaria Prawnicza Rady Prawnego Macieja Baranowskiego powstała w 2003 roku. Kancelaria działa na podstawie zawiadomienia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach o podjęciu wykonywania zawodu w formie Kancelarii Radcy Prawnego oraz w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność Kancelarii ubezpieczona jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeniem podstawowym z sumą gwarancyjną 100 tyś EUR w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz ubezpieczeniem dodatkowym z sumą gwarancyjną 250 tyś EUR na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, legitymującymi się rozległą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Jesteśmy w pełni otwarci na ciągłe zmiany prawa; dotyczy to także zmian jakie nastąpiły i następują w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Nasi współpracownicy to radcowie prawni, adwokaci i aplikanci radcowscy, których współpraca gwarantuje dyspozycyjność i mobilność w świadczeniu wszechstronnej pomocy prawnej.

Nasi stali współpracownicy to m.in:
- Kancelaria Radców Prawnych Aleksandra Broda, Bożena Czuper
- Adwokat Andrzej Wołowiec,
- aplikant radcowski Paweł Sinicki
- doradca podatkowy Agata Howaniec

Pracę w kancelarii oraz w spółkach w upadłości koordynuje Monika Włodarczyk.

Zapraszamy do zapoznania się zakresem naszej działalności, referencjami i zasadami współpracy